به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، در پی برگزاری شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان به ریاست دکتر خوش خبر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و دبیری مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری و با همراهی اعضای شورا تصمیمات لازم برای صدور شناسنامه ملی برای 14 سمن ورزش و جوانان خراسان جنوبی اتخاذ شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: با موافقت اعضای شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان، 14 سازمان مردم نهاد فعال و دارای مجوز اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی شناسنامه ملی دریافت می کنند.
 
وی عنوان کرد: در پی اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه منعقده فی ما بین وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان، مقرر گردیده که وزارت کشور کلیه سمن های دارای مجوز فعالیت از ورزش و جوانان را به رسمیت بشناسد و در صورت تمایل این سمن ها نسبت به صدور پروانه فعالیت با امضای استانداران به عنوان روسای ستاد های ساماندهی امور جوانان استان ها اقدام شود.
 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد،بعد از فرایند اخذ شناسه سمن ها ، این تشکل ها می توانند به اداره ثبت شرکت های غیر تجاری مراجعه کنند و بعد از ثبت رسمی ، شناسه خودشان را دریافت و همزمان با این شناسه، تشکل ها هویت حقوقی پیدا می کنند و در این فرآیند سمن های جوانان تبدیل به یک شخصیت حقوقی مشخص تبدیل و دارای پروانه فعالیت و شناسه رسمی برای انجام فعالیت های حقوقی خود خواهند شد.
 
عزیزی تصریح کرد: پرداخت هرگونه اعتبار حمایتی در سال 99 توسط اداره کل به سمن ها ،منوط به اخذ شناسه ملی توسط سمن ها و همچنین ارائه گزارش مالی و عملکردی ،برای اعتبارات حمایتی دریافتی می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: