به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی سید دانیال کاظمی دبیر سمن جوانان گردشگر کویربیان کرد: سمن‌ها بزرگترین ظرفیتی هستند که می‌توانند حوزه‌های مربوط به سازمان را فعال‌تر پویاتر کنند. کشور ما رنگین‌کمانی از ظرفیت‌های گردشگری جهان است و در زمینه استعدادهای انسانی، ظرفیت‌های تاریخی، ظرفیت‌های هنری و... در دنیا سرآمد هستیم اما بعضی گاهی داشته‌های زیاد، غرور کاذب را به‌همراه می‌آورد و به دلیل تعدد داشته‌ها نمی‌توان از آن‌ها استفاده کافی برد و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد. در واقع داشته‌های زیادچالش‌های خود را به همراه دارد

کاظمی افزود:برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی تشکل ها در سطح استان ، شبکه سازی سازمان‌های مردم نهاد در استان، افتتاح سمن سرا، مدیریت کمیته های مستقر در سمن سرا در راستای حمایت و پویا شدن حوزه سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان، تشکیل جلسات ماهانه با مدیران عامل و مسوولان و پیگیری مصوبات از جمله فعالیت های این تشکل می باشد.

وی تصریح کرد: سمن جوانان گردشگر کویر در شهرستان ها و به طور خاص در شهرهای کوچک، باعث جلب مشارکت مردم شده و این مناطق را در جهت شناسایی، معرفی و احیای آثار تاریخی و میراث معنوی و فرهنگ سازی برای مسوولیت پذیری در حوزه میراث فرهنگی به پویایی رسانده است.

دبیر سمن جوانان گردشگر کویر  ضمن تاکید بر ارتقاء فرهنگ مسافران مناطق گردشگری در حفظ هرچه بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی مناطق گردشگری، گفت: باید شاکله مناطق گردشگری با سفر گردشگران از بین نرود و آسیبی به آنها وارد نشود.

اله بداشتی با بیان اینکه پرداختن تنها به افرایش سفرهای مردمی به مناطق مختلف کشور از سوی سازمان های مردم نهاد به تنهایی کافی نیست و کمکی به گردشگری کشور نمی کند،افزود: گردشگری هنگامی معنا پیدا می کند که این سفرها با زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم محلی آن منطقه تاثیرگذار باشد و مردم منطقه آثار این سفرها را لمس کنند.

وی در پایان خطاب به مسئولین استانی و شهرستانی گفت:  ایجاد و فعالیت سمن های خوش فکر و خلاق، همراه با تعاملاتی که در این استان بین دستگاه ها و مدیریت ها وجود دارد، می تواند رشد و ارتقای پرشتاب حوزه صنایع دستی و صنعت گردشگری را در استان خراسان جنوبی رقم بزند.

کاظمی اضافه کرد: باید از ظرفیت های خدادادی میراث تاریخی و فرهنگی موجود در استان که هر کدام نعمت بزرگی به شمار می رود با همکاری سازمان های مردم نهاد در زمینه توسعه پایدار، درآمدزایی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش بیکاری بهره گرفته شود.

همچنین تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد در تمام دنیا در امور بسیار تاثیر گذار هستند و در بخش مهمی از تصمیم گیری ها نقش دارند، بنابراین ما نیز باید استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و افزایش مشارکت ها را در دستور کار قرار دهیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: