دوره آموزش های قبل از ازدواج برای دختران مناطق محروم مرکزخراسان جنوبی به همت سمن جلوه آرامش به مدت دور روز برگزار شد

لینک کوتاه خبر