به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، احمد برادران در مجمع مشورتی بانوان استان، گفت: مجمع مشورتی بانوان یکی از مهمترین رویکردها در حوزه اجتماعی و جلب مشارکت بیش از نیمی از جمعیت کشور و استان است. 

وی با تاکید بر اینکه استفاده از نظرات اقشار مختلف به ویژه زنان باید بیش از گذشته شود، گفت: افتخار ما این است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی به این نقش و جایگاه توجه ویژه ای شده است که برگرفته از دیدگاه دین مبین اسلام است.

برادران با بیان اینکه به عدم تمایز بین زن و مرد در انجام رفتارهای خوب و نقش اجتماعی زنان در آموزه های اسلامی اشاره شده است، افزود:نگاه نظام جمهوری اسلامی به افزایش حضور زنان در جامعه است.

برداران با بیان اینکه نقش مادری و تربیت فرزندان نقش بی بدیل و غیر قابل مقایسه با سایر نقش های زنان است، تاکید کرد: هر اقدام و تصمیمی که منجر به این نقش شود باید تحلیل شود که اتفاق نیافتد.

وی با اشاره به سالگرد ورود مقام معطم رهبری به خراسان شمالی و بیان سبک زندگی اسلامی برای نخستین بار در این استان، گفت: در سبک زندگی نقش که بانوان ممتاز و قابل توجه است.

برادران مجمع مشورتی بانوان را محل اتصال نظرات توصیف کرد و گفت: با تشکیل این مجمع از پیشنهادات نخبگان و اقشار مختلف بهره مند می شویم چرا که مشورت اجتماعی همان شکوفایی و بالندگی اجتماعی است که بانوان متوجه می شوند در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در جامعه نقش دارند. 

برادران خطاب به اعضای حاضر در نست با تاکید بر جمع بندی و انتقال نقطه نظرات سایر بانوان استان به کارگزاران نظام، تاکید کرد: پل ارتباطی مناسبی بین بانوان و مسئولان استان ایجاد کنید و خود را گرفتار ساختارهای رسمی و بروکراسی ها اداری نکنید.

برادران هدف از مشارکت ها، مجمع ها و تشکل ها استفاده را استفاده از نقطه نظرات مختلف دانست و گفت: برای برنامه ریزی و تصمیم سازی در راستای توسعه استان و شهرستان ها از پیشنهادات بانوان بهره مند خواهیم شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: