به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدرضا موفق با بیان این خبر افزود: طرح راه اندازی خانه کار و فرهنگ یک طرح چهار جانبه و فی ما بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید است.

وی هدف اصلی از اجرای این طرح را توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری با تاکید بر رونق توسعه کسب و کار در مناطق روستایی و راه اندازی کسب و کار روستایی در چارچوب الگوی اجتماع محور محلی عنوان کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: