به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، وی در خصوص تامین سوخت زمستانه نیز اظهار داشت: علاوه بر اینکه باید شاهد مدیریت واحد باشیم در این راستا باید برای تامین سوخت سایر حوزه ها همچون نانوایی ها و دامداری ها نیز تدابیر لازم اندیشیده شود. شجاعی خواستار پیگیری مطالبات زیر ساخت ها و احصا آن شد و افزود: ضمن احصا این مطالبات باید درخواست های مدیران استان از مجموعه وزارت نیرو و نفت در قالب ارائه مکاتبه در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین افزایش منابع ذخیره در سازمان ها و ادارات نیز بعنوان یک مطالبه مورد پیگیری قرار گیرد تا زمستانی آرام در حوزه تامین سوخت را سپری کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: