به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمد علی شجاعی در مجمع مشورتی دانشجویان استان افزود: اگر دانشجویان درصدد فکر اجرایی باشند به راحتی می توان بسیاری از طرح های مهم را عملیاتی کرد.

شجاعی با تاکید بر اینکه اجرا و عمل در مجامع مشورتی برای ما در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: دانشجویان فقط دنبال طرح و ایده نباشند بلکه طرح ها در مسیر عملیاتی شدن پیش برود. شجاعی خطاب به اعضای مجمع مشورتی دانشجویان گفت: باید در بخش های مختلف حرف های عملیاتی زد زیرا هدف اصلی از تشکیل مجامع همین موضوع است.

وی خاطرنشان کرد : اگر دانشجویان دغدغه و تخصص کاری را داشته باشند طرح ها آسانتر به مرحله اجرا میرسند هرچند همیشه اجرا سخت ترین بخش بوده اما این کار شدنی است. شجاعی اظهار داشت: با انسجام بخشی به ایده های خود می توان مسیر عملیاتی شدن طرح ها را با سرعت بیشتری انجام داد و لازمه این کارهم این است که در کمیسیون ها به صورت تخصصی صحبت شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: