به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمد علی شجاعی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت تکمیل زیرساخت های لجستیک استان های منطقه ۵ کشور و با هدف تسهیل و تسریع در تردد و انتقال کالا در آینده ای نزدیک کارگروهی متشکل از معاونان عمرانی استانداری ها و مدیران کل حمل و نقل و راهداری های استان های منطقه ۵ تشکیل خواهد شد.

شجاعی موضوع برقراری پرواز های داخلی بین استان‌های منطقه ۵ کشور را از جمله مباحث مورد بررسی شده در این نشست عنوان کرد و گفت: این اقدام با هدف افزایش تعاملات و ارتباط بین استان ها و تسهیل در تردد مسافران و تورهای گردشگری است.

وی افزود: در این نشست همچنین بر اهمیت و ضرورت توسعه و تکمیل شبکه ریلی و زمینی حمل و نقل بار و مسافر در استانهای منطقه ۵ کشور تاکید شد و مقرر شد موضوع تکمیل و کریدور جنوب به شمال مسیر ترانزیتی چابهار به زاهدان-میلک-دوغارون و در ادامه تا مرز کشور ترکمنستان از طریق خراسان شمالی مورد بررسی قرار بگیرد.

به گفته محمدعلی شجاعی مکاتبه با وزیر صمت برای کاهش عوارض صادرات مواد معدنی و صادرات کالاهای تولیدی استان های منطقه ۵ از طریق بندر چابهار از دیگر موضوعات مورد بررسی در این کارگروه بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: