به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمد علی شجاعی در این دیدار اظهار داشت: برخی نبود امکانات را به نوپا بودن استان ربط می دهند اما بنده اعتقاد دارم استان به نسبت سن خود حالش خوب نیست.

دکتر شجاعی افزود: اعمال برخی قوانین و مقررات در حوزه چاپخانه ها، انتشارات و مطبوعات برای جذب تبلیغات در استان کم برخوردار خراسان شمالی موجب عدم توسعه این بخش ها می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش هایی از وزارتخانه فرهنگ و ارشاد فقط در مرکز استان خراسان شمالی بر قرار است، گفت: ۴۳ درصد استان روستانشین هستند که در میان آنان استعدادهای هنری خوبی وجود دارد و ما نمی‌توانیم این استعدادها را نادیده بگیریم.

دکتر شجاعی تاکید کرد: مشکلات و کمبودهای مالی را به خوبی می‌دانم اما بر برقراری عدالت نیز تاکید دارم چرا که در برخی سرانه ها وضعیت استان صفر است.

وی گفت: بنده اعتقاد دارم تقویت حوزه فرهنگ و هنر موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و حتی کم شدن تعداد پاسگاه ها می شود.

میزبانی جشنواره های ملی و بین المللی، دبیرخانه دائمی برخی از جشنواره ها، توسعه بخش کتابخانه ها، فضاهای آموزشی، فرهنگی و هنری، قرآنی، سینمایی و تقویت مطبوعات، حل مشکلات بیمه هنرمندان از موضوعات مطرح شده توسط دکتر شجاعی در این نشست بود.

در ادامه این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفت: با استان خراسان شمالی ناآشنا نیستم.

سید عباس صالحی افزود: با توجه به مشکلات و کمبودهای مالی باید در یک سال و نیم باقی مانده به پایان عمر دولت به دنبال انجام کارهای موثر در استان باشیم.

وی تاکید کرد:  برای اجرای پروژه های جدید و یا ترمیم تکمیل وضعیت موجود فرهنگ و هنر استان از سوی استان غربالگری صورت بگیرد و به وزارتخانه اعلام شود.

وی مطرح کرد: با برگزاری جشنواره ها در استان خراسان شمالی موافقت می‌کند اما ظرفیت‌های لازم باید در استان ایجاد شود تا موجب دور شدن اهالی فرهنگ و هنر نشود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: