به گزارش خبرنگاربرنا از آبادان، با تایید کمیسیون ماده ۲۰ دانشکده علوم پزشکی آبادان اولین پروانه راه اندازی مرکز ارایه خدمات مشاوره ای و مراقبت های پرستاری در منزل صادر شد.

بر همین اساس در اجرای سیاست تمرکز زدایی خدمات دولتی مبنی بر  واگذاری بخشی از خدمات سلامت به بخش خصوصی،  با راه اندازی مرکز ارایه خدمات مشاوره ای و مراقبت های پرستاری از این پس شهروندان و بیماران می توانند این خدمات را در منزل و بدون مراجعه به مراکز درمانی دریافت کنند.

لازم به ذکر است که این کمیسیون به ریاست دکتر جانبی؛ قام مقام رییس دانشکده و با حضور معاون درمان و اعضای کمیسیون در محل حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: