به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ امارات دارای بلندترین ساختمان، بزرگترین لوستر و بزرگترین فرش جهان است و دارای شیشه عطری با بیشترین تعداد الماس، دارای طولانی ترین خط مستقیم آتش بازی در جهان، بزرگترین فواره رقص نور و صدا در یک ساختمان، و دارای بزرگترین پرچم متحرک در هنگام نمایش چتربازی است و اکنون نیز امارات متحده عربی غیر عادی ترین عادی سازی را میان کشورهای عربی به نام خود کرده است.

زیرا عادی سازی امارات با همه کشورهای عربی سازشگر با رژیم صهیونیستی، تفاوت داشته و نادر است زیرا این کشور با این رژیم در جنگ نبوده و دارای مرز مشترکی نیست و هیچ تهدید امنیتی و نظامی برایش به شمار نمی رود و شرایط اقتصادی هیچ دخالتی در این عادی سازی نداشته و در هیچ زمینه ای نیازی به این رژیم ندارد اما بیشتر از هر کشوری برای عادی سازی تبلیغ کرد و به انجام آن افتخار می کند و دیگر کشورهای عربی را به این کار فرا می خواند.

حتی نخبه های فکری و سیاسی اماراتی بییشتر از سایر افراد هم رده خود در دیگر کشورهای عادی ساز به توجیه عادی سازی می پردازند به عنوان نمونه عبدالخالق عبدالله چهره دانشگاهی امارات در توجیه عادی سازی کشورش با رژیم صهیونیستی می گوید شخصا با عادی سازی مخالف است اما در عین حال آن را ضرورتی استراتژیک برای برخی کشورها و الزامی سیاسی برای برخی دیگر از کشورها می داند.

علیرغم گذشت چندین دهه از عادی سازی مصر و اردن، تاکنون هیچ فردی به نمایندگی از نظام مصر و اردن مانند عبدالخالق عبدالله عادی سازی‌شان را توجیه نکرده و نگفته عادی سازی با رژیم ضرورتی استراتژیک و الزامی سیاسی است.

بدون شک این شخص در شکستن رکورد برای چیزهایی که به اعتقاد ما کسی برایش زمان و هزینه نمی کند، دارای فرهنگ اماراتی است ازاینرو در صدد شکستن رکورد در آوردن توجیهات احمقانه بیشتر برای عادی سازی با رژیم صهیونیستی است و قاطعانه می گوییم وی در این زمینه موفق عمل کرده و از بزرگترین درب گشوده کتاب گینس وارد خواهد شد.

منبع:العالم

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: