به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ احمدلو، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان: تمهیدات لازم برای تامین سوخت استان زنجان اندیشیده شده است     

 با توسعه شبکه‌های گاز در استان ضریب نفوذ گاز خانوار روستایی در این استان به ۸۸ صد و ضریب نفوذ گاز خانوار شهری به ۱۰۰ درصد بهره مندی رسیده است و همه شهر‌های استان زیر پوشش نعمت گاز طبیعی قرار دارد.

کلیه برنامه ریز‌ها برای تداوم جریان گاز مداوم و پایدار برای فصل سرما گرفته شده  وانجام به موقع تعمیرات در بخش شبکه انتقال و خطوط گاز استان نویدبخش انتقال پایدار گاز در فصل زمستان است.

با این حال هم اکنون ۲۷ هزار خانوار روستایی استان زنجان در مناطق صعب العبور و حاشیه‌های فاقد گاز طبیعی است که باید تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود.

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: