به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ کتاب دکتر نصراله عباسی با عنوان اثر فسیل، مفاهیم و کاربردها درهمایش انجمن دیرینه شناسی به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.

انتخاب عنوان کتاب برگزیده برای کتاب استاد دانشگاه زنجان.

همایش انجمن دیرینه شناسی ایران برای سیزدهمین بار به صورت مجازی (آنلاین)، به میزبانی دانشگاه اصفهان و با هدف تبادل نظر و ارائه‌ی آخرین دستاوردهای پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه‌های دیرینه شناسی و چینه نگاری برگزار شد.

در این همایش کتاب دکتر نصراله عباسی عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی با عنوان اثر فسیل، مفاهیم و کاربردها درهمایش انجمن دیرینه شناسی به عنوان کتاب برگزیده انتخاب شد.

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: