به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  سرهنگ" فتح اله ندرلو " اظهار داشت: کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال های 1355 تا 1382 می بایست مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی وضعیت خدمتی خود را در سال جدید تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل شده اند،ازتاریخ ورود به سن مشمولیت (18 سال تمام) ، 6 ماه مهلت دارندتاوضعیت خدمتی خودرا مشخص کنند.

معاون وظیفه عمومی  فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد : مشمولانی که دارای معافیت تحصیلی بوده و برابر سقف سنوات تحصیلی تعیین شده،مشغول به تحصیل هستند در صورت ترک تحصیل،انصراف،اخراج و یا فراغت از تحصیل،حداکثر به مدت یکسال مهلت معرفی دارند.

سرهنگ ندرلو افزود : متعهدین خدمت در نیروهای مسلح یا دستگاه های دولتی که قبل از اتمام تعهد،به هر دلیل شرایط ادامه خدمت را ندارند،از تاریخ انصراف از تعهد ،حداکثر به مدت 6 ماه مهلت دارند تا با مراجعه به دفاتر(پلیس+10) برای ادامه خدمت دوره ضرورت اقدام کنند.

معاون وظیفه عمومی  فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: مشمولان دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت،پس از انقضاء مدت اعتبار آن ، می بایست ظرف مدت یک ماه برای رسیدگی مجدد به وضعیت خدمتی خود به دفاتر مذکور مراجعه کنند.

وی افزود: مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد غیبت شده و برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی،با محرومیت های اجتماعی از جمله عدم استخدام،عدم امکان دریافت وام ،عدم دریافت مستمری از سازمان های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی،عدم صدور پروانه کسب و ... مواجه خواهند شد.

سرهنگ ندرلو  عنوان داشت: بر اساس ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی،مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا 3 ماه باشد،90 روزاضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتراز 3 ماه باشدتا180 روزاضافه خدمت خواهند داشت.

وی تاکید کرد: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یکسال باشد،علاوه بر 6 ماه اضافه خدمت، فراری محسوب شده و به مراجع صالح قضائی معرفی خواهند شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مشمولان و مردم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir، اطلاعات مربوطه کسب کنند.  

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: