به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف جدید سیگار قاچاق در زنجان خبر داد.

ممیزی افزود: در کشف مهم صورت گرفته در شهر زنجان ، تعداد یکصد و چهل و پنج هزار نخ سیگار قاچاق از یکدستگاه خودروی سواری پراید در زنجان کشف و در این رابطه پرونده ای در شعبه پنجم این اداره تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی با اعلام ارزش هشتصد میلیون ریالی این محموله اظهار داشت: بدلیل عدم ارائه مدارک گمرکی معتبر از سوی متهم ، طبق حکم صادره عامل قاچاق علاوه بر ضبط سیگارهای مکشوفه به نفع دولت ، به پرداخت جریمه نقدی بمیزان نهصد و چهار میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.