به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، در حمله به مرکز نظامی جلاح در جیزان یک تانک از نوع پی ام بی منهدم شد.

هفت موشک نیز به منطقه المعطن و یک موشک الصرخه نیز به الخوبه در جیزان عربستان شلیک شد.

یگان موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن پایگاه حمایه در نجران و پادگان الصیانه و انبار مهمات دشمن در غرب الشرفه را هدف قرار داده و پایگاه المخروق در نجران را نیز هدف گلوله های خمپاره ای قرار دادند.

بر اثر اقدام نیروهای ارتش یمن به گلوله باران پایگاه های سعودی در جیزان ، گزارش هایی درباره تلفات در بین نیروهای سعودی منتشر شده است.