به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، کمال الدین پیرموذن در یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: رییس جمهور تبلور اراده ملت است و با این اعتبار، توهین به رییس جمهور، توهین به ملت است. فلذا با توهین کنندگان به رییس جمهور و ملت، در هر مقام و موقعیت، مدعی العموم کشور بایستی رسیدگی و برخورد قاطعانه به عمل آورد.