«مجیدانصاری»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره تداخل کار نمایندگی و حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضا حقوق  نمی دهد، اعضا مجمع مانند اعضای مجلس خبرگان حقوقی دریافت نمی کنند مگر اینکه کسی، تمام وقت از دستگاهی در مجمع تشخیص مامور شده باشد. ممکن است چند نفری که تمام وقت برای کاری مامور می شوند حقوقی دریافت کنند مثلا از دستگاه خاصی مامور انجام کاری شوند که این افراد هم، خیلی کم هستند. حقوق ثابت برای اعضای مجمع وجود ندارد.

انصاری در خصوص حقوق گرفتن یکی از مجمع تشخیص گفت: افرادی بابت ماموریت و کار ویژه، علاوه بر عضویت در دبیرخانه حق الزحمه ای دریافت می کنند. این نماینده در مجلس است و اگر بخواهد به دلیل دبیر یکی از کمیسیون های مجمع، حق الزحمه ای را از مجمع دریافت کند درست نیست و بعد از نمایندگی نباید این حق الزحمه را دریافت کند البته نمیدانم که ایشان حق الزحمه‌ ای دریافت می کند یا خیر. دریافت دو حقوق از دو صندوق نداریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سوال که به نظر شما سرنوشت اف ای تی اف با حضور قالیباف و نمایندگان مجلس یازدهم چگونه می شود، گفت: فعلا در این مورد صحبتی ندارم. 

او در پاسخ به این سوال که" در مجلس دهم برخی نمایندگان معتقد‌ بودند که وجود هیات عالی نظارت‌ استقلال مجلس را زیر سوال برده است نظر شما چیست؟" گفت: کار مجمع تشخیص، نظارت بر مجلس نیست بلکه در مواقعی که مصوبه مجلس با شورای نگهبان به اختلاف می خورد، پس از ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت دو حالت پیش می آید یا  استدلال نمایندگان که براساس مصلحت بوده و بیان دارند که باید قانون اساسی و یا حکم اولیه شرع موقتا نادیده گرفته شود، مورد قبول واقع می شود (البته همه مصوبات مصلحتی موقت است) و یا ممکن است مجمع تشخیص در مصوبه ای استدلال شورای نگهبان را بپذیرد؛ مبدا اولیه مصلحت سنجی در خود مجلس است.

انصاری با بیان اینکه مجمع تشخیص با مجلس همواره رابطه خوبی را برقرار کرده است، گفت: نمایندگان از هیات نظارت مجمع تشخیص برداشت هایی داشتند که خیلی موجه نیست. 

او در پاسخ به این سوال که ایا نظرات‌ هیات عالی نظارت‌ همان نظرات مجمع است گفت: مجمع تشخیص در بُعد تشخیص مصلحت جایگاه مشخص در قانون اساسی دارد، هیات عالی نظارت جزو وظایف ذاتی مجمع نیست بلکه از اختیارات شخص رهبری در نظارت است که به این هیات عالی تفویض‌ نمودند،  مجمع تشخیص کار خودش را انجام میدهد و این هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ابلاغی را از طرف رهبری بر عهده دارد و موظف است اگر  مصوبه ای در مجلس برخلاف سیاست های کلی تصویب شد، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند، هیات عالی نظارت راسا مصوبه مجلس را رد نمی کند بلکه نظر خود را مبنی بر اینکه ایا با سیاست های کلی ابلاغی مغایر است یا خیر را به شورای نگهبان اعلام می دارد و شورای نگهبان براساس وظیفه ذاتی خود اگر چنین موردی بود، طبق بند دو اصل 110 قانون اساسی نظرش را به مجلس اعلام می دارد. حدود و وظایف مجمع تشخیص مشخص است. 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امیدواریم قالیباف اصلاحاتی را در‌ آیین‌ نامه داخلی مجلس را لحاظ کند گفت: قالیباف قبل از ریاست در مجلس، عضو مجمع تشخیص بود، شاید بیشتر در جریان جزییات باشد و ممکن است در این باب تدابیری را در مجلس اتخاذ کند. زمانی که آیین‌ نامه‌ هیات نظارت تصویب شد قرار بر این شد که ایین نامه داخلی مجلس اصلاحاتی در آن صورت گیرد و ابهامات بر طرف شود.

حال با امدن‌ قالیباف امیدواریم‌ ایین نامه داخلی مجلس اصلاح شود تا همکاری ها بهتر انجام گیرد‌.

انصاری در پاسخ به این سوال که در این دوره از مجلس رابطه بین هیات عالی و مجلس را چگونه ارزیابی می کنید گفت: بحث‌ همکاری مطرح نیست موضوع دو جایگاه حقوقی است و ربطی به ترکیب ها ندارد مانند شورای نگهبان با مجلس، البته ممکن است در ادواری تعامل بهتر باشد باید منتظر ماند و دید.  3

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: