«عباس صفایی‌فر»، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ارزیابی آزادی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: اگر بخواهیم از راه تخصص حقوق ارتباطات به موضوع آزادی بیان و مطبوعات در ایران نگاه منصفانه داشته باشیم، واقعیت این است که ساختار اداری کشور هیچ‌گاه به الزامات اصل آزادی بیان پایبندی نداشته است، به این معنی که برای بسیاری از  مفاهیم واقعی نقد و انتقاد که در بستر آزادی بیان حق انتخاب، سکوت، حق اعتراض معنی پیدا می‌کند، برای تعداد زیادی از مدیران قابل درک نیست، به عبارت دیگر مدیران یک برداشت ظاهری و عامیانه از این مفاهیم دارند و با این نگاه مطبوعات و رسانه‌ها را قضاوت می‌کنند.

او افزود: در حقیقت اگر بخواهید با فساد مبارزه کنید، فرهنگ عمومی جامعه را ارتقاء بدهید و مسیر حرکت جامعه را به سمت پیشرفت و تعالی ببرید هیچ راهی غیر از پذیرش اصل آزادی بیان رسانه‌ها ندارید، البته این پذیرش ممکن است تبعاتی داشته باشد چراکه منکر وجود برخی اشتباهات در میان روزنامه‌نگاران نیستم، اما اصل این است که ساختار اصل آزادی بیان و مطبوعات را بپذیرد آن وقت می‌توانیم در حوزه‌های دیگر شاهد رشد، پیشرفت و توسعه باشیم.

صفایی‌فر با مقایسه عملکرد دولت‌های اصلاح‌طلب با اصول‌گرا در حوزه آزادی بیان و مطبوعات تصریح کرد: طبق قضاوت عمومی در دولت‌هایی که رویکرد اصلاح‌طلبانه دارند، آزادی بیان و مطبوعات فراگیرتر است و در نتیجه این دولت‌ها سعی کردند، فضا را بازتر ببینند، در واقع دولت‌‌های اصلاح‌طلب در برخورد با آزادی بیان و مطبوعات رویکرد مدرن را انتخاب کردند. از طرف دیگر اصول‌گرایان از منظر ایدئولوژی به نقش رسانه نگاه کردند به عبارت دیگر آزادی بیان و مطبوعات را در چارچوب اندیشه شریعت پذیرفتند و گاهی هم براساس همین رویکرد به مقابله با آزادی بیان و مطبوعات برخاستند.

این فعال مدنی تاکید کرد که دولت‌های اصلاح‌طلب و حتی وزرایی که نسبت به وزیر قبلی تفکر آزادتر و روشن‌تری داشتند، برخورد بازتری نسبت به مطبوعات داشتند. 2/5

خبرنگار: فرشته صائمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: