به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان گفت: در کنار مجلس و دولت برای تامین مسکن محرومین هستیم و بنیاد مستضعفان آمادگی ساخت هر چه بیشتر مسکن برای مستضعفان را با تمام ظرفیت دارد و می‌تواند نیاز به زمین، وام قرض الحسنه، سیمان و مصالح و... را تامین کند.

فتاح با بیان اینکه "تاکنون هشت هزار خانه برای خانواده‌های دارای دو معلول ساخته شده" افزود: پنج هزار واحد مسکن نیز در سال جدید نیز در دست ساخت است.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان تاکید کرد: اتمام پروژه‌های دولتی که 90 درصد آن پیشرفت فیزیکی داشت اما دولت نمی‌تواند بودجه 10 درصد باقیمانده آنها را تامین کند توسط بنیاد مستضعفان پیشنهاد شده است. براین اساس بنیاد می‌تواند با بودجه خود 10 درصد باقی مانده را تکمیل کند اما اینجا یک مشکل قانونی وجود دارد و آن اینکه دولت مجاز نیست در قبال کمک بنیاد، بخشی از اموال، شرکت‌ها و سهام خود را به بنیاد مستضعفان واگذار کند لذا اگر اصلاح قانونی صورت بگیرد بسیاری از طرح‌های نیمه تمام دولت به اتمام می‌رسد.

وی تصریح کرد: درصورت موافقت دولت با این پیشنهاد بنیاد مستضعفان، تشخیص و انتخاب پروژه‌ها با مجلس و دولت خواهد بود چراکه وزن مالی هر پروژه متفاوت است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: