به گزارش گروه سیاسی برنا، چهارشنبه جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری جهت رسیدگی به ایرادات صلاحیتی ایالات متحده در پرونده نقض معاهده مودت ادامه خواهد یافت.

در جلسه امروز، دفاعیات جمهوری اسلامی مبنی بر بی اساس بودن ایرادات آمریکا و صلاحیتدار بودن دیوان مذکور جهت رسیدگی به این پرونده ارائه خواهد شد.
 

دکتر علومی رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری دفاعیات را آغاز خواهند کرد.
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: