برنی سندرز، سناتور دموکرات آمریکایی در توئیتر نوشت : ترامپ و متحدانش برای سرکوب رای دهندگان و تضعیف دموکراسی آمریکایی همه تلاش خود را انجام می دهند. این همان کاری است که اقتدارگرایان انجام می دهند. نباید اجازه دهیم موفق شوند. بیایید کنار هم بایستیم ، بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی را در تاریخ آمریکا داشته باشیم و بسته ها را برای ترامپ ارسال کنیم .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: