به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، در راستای اقدام های محدود کننده، وزیر نفت و منابع معدنی، وزیر بهداشت، وزیر صنعت، وزیر کشاورزی، وزیر نیرو و سه وزیر دیگر در سیاهه تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

اکتبر گذشته نیز اتحادیه اروپا هفت وزیر سوری را در فهرست تحریم های خود قرار داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: