به گزارش برنا، وزیر بهداشت روسیه، از آغاز تولید انبوه واکسن اسپوتنیک وی خبر داد. میزان اثربخشی این واکسن ۹۲ درصد اعلام شده است.

میخائیل موراشکو وزیر بهداشت روسیه با بیان اینکه تولیدکنندگان در حال تولید انبوه اسپوتنیک وی هستند، اظهار داشت این واکسن در حال ورود به بازار و توزیع در سایر مناطق روسیه است.

 بر اساس آزمایشات انجام شده اسپوتنیک وی روی بیش از ۱۶ هزار داوطلب،   اثربخشی و کارایی آن ۹۲ درصد اعلام شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: