مراسم تقدیر از کادر درمان " بیمارستان شهید لواسانی " با حضور " علی ربیعی " سخنگوی دولت برگزار شد .

لینک کوتاه خبر