به گزارش برنا، آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران امروز با رضا نظرآهاری، دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص توسعه هرچه بیشتر روابط سنتی ژاپن و ایران تبادل نظر مفیدی انجام شد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: