به گزارش برنا،  با توجه به اهمیت مطالعات تاریخی به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار بر سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک کشورها با یکدیگر، کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران برای چهارمین سال متوالی توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در روز یکشنبه مورخ ٧ دی ماه ١٣٩٩ از ساعت ٩ صبح الی ١۶ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

مسائل مربوط به همسایگی و همجواری، بررسی تاریخ روابط خارجی ایران با کشور های آسیایی در کانون توجه این نشست قرار دارد که با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر  امور خارجه افتتاح خواهد شد.

در این نشست تعدادی از اساتید دانشگاه و محققان برجسته تاریخ روابط خارجی کشور سخنرانی خواهند نمود و گروهی از پژوهشگران فعال در این حوزه مطالعاتی به ارائه یافته های پژوهشی خود خواهند پرداخت.

سایر اطلاعات مربوط به این کنفرانس و همچنین نحوه شرکت در جلسات آن در تارنمای مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی به آدرس WWW.IPIS.IR  درج شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: