به گزارش برنا، نوری المالکی در مستند «الرحلة الأخیرة» : معمولاً هنگام نماز صبح پیام‌های وارد شده به موبایلم را مرور میکنم، یک پیام به همراه عکسی در مورد شهادت حاج قاسم دیدم، کف دست و انگشتری که در دست او بود را شناختم چون من آن انگشتر را به ایشان داده بودم سپس به این نتیجه رسیدم که خبر شهادتش درست است.

وجود حاج قاسم یک ضرورت بود به خاطر اینکه با چالش ها و درگیری‌های متعدد زندگی می‌کرد و تجربه زیادی داشت و قرائتی پیشاپیش و خارق العاده از اتفاقات داشت. به همین خاطر هدف قرار دادن او از سوی آمریکایی‌ها آگاهانه بود تا کمر نهضت را بشکنند. من به صراحت می گویم که اوضاع عراق از ترور او آسیب می بیند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: