به گزارش برنا، در این جلسه که با حضور حجت الاسلام سلیمی رئیس و پنج تن از اعضای هیأت رئیسه فراکسیون برگزار شد، طرفین ضمن برشمردن ظرفیت ها و توانمندی های ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اهمیت صیانت و حمایت از ایشان تاکید کردند.

سید کاظم سجادی، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، با اشاره به تصمیم درست بازگشت دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به وزارت امور خارجه، بر ضرورت ایجاد تناسب میان رسالت بزرگ پیگیری امور ایرانیان خارج از کشور با امکانات و ابزارهای مورد نیاز و نیز ارتقای شأن دبیرخانه مذکور، خواهان توجه جدی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون ایرانیان خارج از کشور به این مهم شد.

حجت‌الاسلام سلیمی رئیس فراکسیون و اعضای حاضر در جلسه نیز با اشاره به ضرورت طراحی برخی روش ها برای پاسخگویی بهنگام به انتظارات درست هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور برای تسهیل ارتباطات و رفت و آمد ایشان، امورتحصیلی دانشجویان و مشارکت در فرصت های جذاب سرمایه‌گذاری و توسعه ملی کشور تأکید و بر همراهی مجلس شورای اسلامی با وزارت امورخارجه جهت پیشبرد فعالیت ها و تأمین سازوکارهای ساختاری، بودجه ای و قانونی لازم تأکید و مقرر شد جلسات مستمر فیمابین فراکسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه ادامه یابد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: