به گزارش برنا، ریچارد هاس، رئیس اندیشکده روابط خارجی آمریکا، در توییتر خود نوشت: ما شاهد تصاویری هستیم که هرگز تصور نمی‌کردم در این کشور (آمریکا) ببینیم، در بعضی پایتخت‌های دیگر بله اما نه اینجا.

بعید است کسی در جهان دیگر به همان شکل ما را ببیند، احترام بگذارد، بترسد یا به ما وابسته باشد. اگر عصر پسا آمریکا تاریخ‌ شروعی داشته باشد، مطمئناً امروز است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: