به گزارش برنا، حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، گفت: بخش مهمی از وظایف و کار دولت برای کشور مساله‌شناسی است. مساله‌شناسی فراتر از یک کار سیاسی است و امر سیاستی، امری است که به همه ملت و آینده آن مربوط است.

او گفت: اگر یک دولت نتواند فهرست مسائل ملی را به گونه‌ای که مورد وفاق اکثریت مردم باشد آماده کند به بی‌دردی مبتلا می‌شود و چنین دولتی بی‌سرنوشت خواهد بود و ملتی که دارای چنین دولتی است نیز بی‌سرنوشت خواهد بود.

آشنا ادامه داد: مسائل سیاست خارجی و داخلی را باید فهرست کنیم تا رقابت‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و درجاهایی که مردم حق انتخاب دارند به رقابت بر سر پیشنهادهای واقعی برای حل مسائل واقعی تبدیل شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: