به گزارش برنا، کاربران آمریکایی در مورد نامه‌ای که ترامپ‌ برای بایدن به یادگار گذاشت به طنز اینگونه نوشتند: جو ! می‌دانی که من برنده شدم.

[_

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: