به گزارش برنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای جو بایدن بعنوان چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکاآغاز به کار نمود.بازگشت آمریکا به برجام یکی از  سرفصلهای وی درانتخابات اخیربود.

علیرغم نقض تعهدآمریکا وبی عملی اروپا درمورد  تعهدات  مربوط به برجا‌م درخلال سه سال گذشته ، و  با در نظر گرفتن این نکته که هنوز در ایران عده ای ازسلایق مختلف، سیاسی منتقد جدی برجام  میباشند، وازآنجا که دولت  جمهوری اسلامی ایران همواره متعهد به تعهدات بین المللی خودبوده  و  به مفاد  توافق  برجام  وفادارباقی مانده است، لازم است نکات  ذیل رامورد تاکید قرار دهیم:

 1. اگر دولت جدید آمریکا تمایل دارد  گامهای اعتماد ساز  و مثبتی را در رابطه با جمهوری اسلامی ایران  بردار،باید بداند که فرایند باز گشت به برجام از همان جایی آغاز می گردد که دولت ترامپ از آن خارج و تعهدات بین المللی آمریکا ناشی ازبرجام را نقض نمود.همان طور که  رهبری  معظم به صراحت  اعلام کرده اند ؛ "اگر آنها به تعهدات به تعهدات خود باز گردند ما نیز بر میگردیم" .

 2. از انجا که امریکا خود از بانیان توافق برجام بوده واین توافق توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مورد تایید وتاکید قرار گرفته، و در واقع توافق برجام جزء لاینفک قطع نامه ۲۲۳۱ میباشد، براساس ماده ۲۵ منشور ملل متحد، آمریکا ملزم ومتعهد به اجرای کامل تعهدات مندرج در توافق برجام بوده است، درحالیکه دولت قبلی ِامریکا این  تعهد بین المللی خود را  نه تنهاصراحتا نقض نموده بلکه دیگرکشورهاراهم تشویق به نقض تعهدخود دراین خصوص نمود، اماهیچ کشور دیگری علیرعم فشارهای سنگین امریکا ازروش دولت  امریکا درنقض تعهدات ناشی ازقطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیروی نکرد،

 قابل توجه  است که جمهوری اسلامی ایران در خلال این مدت به تعهدات برجامی خود پای بند بوده است.

 3. دولت آقای بایدن به خوبی آگاه است که احیای تحریم هایی که توسط دولت قبلی آمریکا بانقض تعهد برجامی خود صورت گرفت عملا موجب برقراری  تحریم‌ها علیه مردم ایران ومحروم نمودن  آنان از حقوق  حقه خود میباشد   . برهمین اساس دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل ارتکاب جنایات  متعدد ضدبشری  و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بنیانی بشر و اعمال تحریمهای ظالمانه ازجمله درخصوص دارو وغذا برعلیه مردم ایران وترویج وحمایت از تروریزم دولتی ازجمله اعتراف صریح وآشکار وی درصدور دستور برای ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی  بایدمحاکمه و مجازات شود .

 4. واضح است که جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی، با اقتداری بمراتب بیش از  سال ۲۰۱۶ میلادی در حوزه های دفاعی،   وفناوری پیشرفته زیر بار طرح موضوعات غیر مرتبط با برجام نخواهد رفت و اجازه گشودن باب جدیدی در مذاکرات را به هیچ طرفی نخواهدداد . لذا از دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار داریم با درایت و سعه صدر با موضوع مذاکرات در چارچوب برجام وبدون عجله  وبا رعایت سه اصل عزت حکمت مصلحت برخوردنماید.

 5. در فرایند رفع نقض و احیای تعهدات توسط آمریکا ، جمهوری اسلامی ایران باید برمواضع برحق خود ایستاده و پس از حصول اطمینان از رفع تحریمها و طی فرایندی اعتماد ساز به تعهدات قبلی برجامی خود به صورت متناسب و متضامن  ومتناظر بازگردد .چنانچه تحریمهای ظالمانه علیه مردم مقاوم ایران ادامه یابد، دولت جمهوری اسلامی ایران باید تا آنجایی که مصلحت ملی اقتضاء کند به پیشرفتهای علمی و  دفاعی و پیشبرد برنامه های هسته ای صلح آمیز خود ادامه  دهد.

 6. برجام توافقی است که دارای تعهدات چند جانبه میباشد‌، لذاچنانچه یک یا چند کشور متعاهد از اجرای تعهدات خود  طفره روند، برای طرف دیگر این حق  مسلم محفوظ است که تعهدات خود رابراساس موازین  ذیربط برجام کاهش دهد.

 7. اعتقاد مابراین است چنانچه آمریکا از دشمنی با جمهوری اسلامی ایران دست بردارد شرایط جدیدی فراهم خواهدشدتا زمینه کاهش ومالا رفع تنش ازمنطقه ما فراهم گردد.

 8. ما قویا معتقدیم گفتگو  وتفاهم همیشه ابزار مناسب دیپلماسی برای رسیدن به اهداف مشروع  در جهت برقراری و تحکیم صلح و عدالت و ثبات و امنیت در منطقه است.

امضا کنندگان بیانیه چهل و یک معاون وزیر ادواری وسفرای پیشین جمهوری اسلامی ایران :

رحیم پور. کمالوندی.آصفی.آهنی.عادلی.معیری، آسایش، دلفی، نوروزی، هاشمی گلپایگانی، محمدطاهرربانی، سخایی،فرازی، فدایی فرد، محمدطاهری، نعمت‌اللهی، سبحانی، دستمالچیان، نواب،سقائیان،ملکی،اعلایی، رئیسی، مظفری، موسویان،قانع زاده، رضوانی، سیدرضاطباطبایی، صدری، امیرعلی شهیدی، جوادانصاری، معظمی صادق، فکری، ادریسیان، رهنما، جعفر هاشمی، صباح زنگنه، طاهریان، امیرانی، شریف خدایی.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: