به گزارش برنا، در بیانیه دفتر «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق آماده است: برهم صالح در جریان دیدار هیاتی از شخصیت های عربی از مصر، اردن، سودان و تونس با وی، تحولات جهان عرب و منطقه و چالش های پیش روی منطقه و ملت های آن بویژه کرونا و پیامدهای بهداشتی و اقتصادی ناشی از آن را در کنار خطر تروریسم بررسی کرد.

رئیس جمهوری عراق «بر لزوم همکاری و همیاری برای مقابله با این چالش ها و گذر از بحران ها و تنش ها و تماس و گفت وگو برای تضمین امنیت و ثبات جهان عرب و منطقه و همچنین حرکت به سمت افق های همکاری اقتصادی و فرهنگی و توسعه تاکید کرد».

برپایه این بیانیه، رئیس جمهوری عراق تاکید کرد که امنیت و ثبات عراق و حاکمیت آن رکنی اساسی برای ثبات کل منطقه و منافع ملت های آن و انتظارات آنها برای زندگی بهتر است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: