سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی با حضور معاون اول ریاست جمهور و وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در مجموعه تلاش تهران برگزار شد.

لینک کوتاه خبر