به گزارش برنا، یک منبع امنیتی عراقی گفت: آژیر خطر در داخل منطقه سبز به عنوان تمرین امنیتی دوره ای برای اطمینان از کارکرد آن به صدا در آمد.

گفته مى شود آژیر خطر به عنوان اقدامی آزمایشی در سفارت آمریکا در منطقه سبز به صدا در آمده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: