به گزارش برنا، لیز تروسل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: ما دیروز پرونده (وضعیت حیاتی دختر حاکم دبی) را با نماینده دائمی آنان در ژنو مطرح کردیم، ما خواستار اثبات زنده بودن وی شدیم.

تروسل با توجه به ویدئو اخیر که در هفته گذشته از دختر حاکم دبی منتشر شده است گفت: "ما با توجه به شواهد ویدیویی نگران کننده ای که در این هفته منتشر شد، نگرانی های خود را این مورد مطرح کردیم.

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود: ما در مورد وضعیت فعلی شاهزاده لطیفه اطلاعات و توضیحات بیشتری را درخواست کردیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: