به گزارش برنا،  وزیر امور خارجه به همراه مدیران و کارکنان این وزارتخانه خون اهدا کردند، این کار در محل وزارت امور خارجه و با حضور پزشکان و متخصصان سازمان انتقال خون و با رعایت پروتکل های بهداشتى و دستور العمل هاى خاص کرونایى انجام شد.

این سنت حسنه همه ساله با استقبال کارکنان وزارت امور خارجه و با توجه به نیاز های کشور و درخواست سازمان انتقال خون انجام  مى شود.

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: