به گزارش برنا، یک تارنمای آمریکایی در باره نخستین نشست خبری و مطبوعاتی جو بایدن رئیس جمهوری این کشور نوشته است که او بارها رشته افکارش را گم و پرسش های خبرنگاران را فراموش کرد و به شدت به یادداشت های همراهش، وابسته بود.

بایدن در این نشست ۶۲ دقیقه ای تنها به ۱۰پرسش پاسخ داد و بارها از یادداشت های همراهش کمک گرفت.

این یادداشت های بایدن افزون بر مفاد سخنان افتتاحیه اش،  شامل موضوعات مهم بود که احتمال پرسش خبرنگاران در باره آنها، وجود داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: