به گزارش برنا، در نامه ای که این سه نماینده جمهوریخواه دراین باره به وزیر امورخارجه نوشته و آن را امضا کرده اند این پرسش مطرح شده ،"آیا دولت آمریکا  ناظر انتقال یک میلیارد دلار از دارایی های ایران از بانک های کره جنوبی بوده است، که انتقال چه بصورت  مسقیم و یا غیر مستقیم و از مجرای سوئیس صورت گرفته درحالی که تحریم ها علیه ایران پابرجاست، اگر نه، چرا؟"

پرسش دوم این سه نماینده جمهوریخواه: "آیا وزارت خارجه و وزارت خزانه دارایی آمریکا از هرگونه تلاش و اقدامی برای دسترسی ایران به دارایی های خود نزد نهادهای مالی واقع در کره جنوبی مطلع  بوده و اطلاع داشته که این انتقال و دسترسی بصورت مستقیم و یا ازطریق مجرای سوئیس صورت گرفته است؟

پرسش سوم: آیا گفت و گویی دراین خصوص بین دولت آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته که ایران بتواند دارایی های بلوکه شده خود نزد نهادهای مالی کره جنوبی دسترسی داشته باشد؟

در پرسش چهارم این سه نمایده آمده از وزیر خارجه آمریکا آمده است: آیا وزارت خارجه آمریکا تمایلی به دادن اجازه به ایران برای استفاده از دارایی های بلوکه شده خود نزد نهادهای مالی کره جنوبی داشته است، پیش از آنکه ایران به توافق هسته ای بازگردد؟

پرسش پنجم: آیا وزارت خارجه  و یا وزارت خزانه داری آمریکا اقدامی برای ندادن اجازه برای دسترسی ایران به دارایی های بلوکه شده نزد نهادهای مالی کره جنوبی و یا از طریق مجرای سوئیس، پیش از آنکه ایران به برجام بازگردد،  به عمل آورده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: