به گزارش برنا، از این شبکه، سابرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند که برای حضور در کنفرانس "قلب آسیا" در پایتخت تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است، دیدارش با دکتر ظریف را بسیار گرم و صمیمانه توصیف کرد.

وی گفت که گفت وگوهای مفیدی با همتای ایرانی خود داشته و امیدوار است به زودی همکاری های دوجانبه دهلی نو و تهران وارد مرحله جدید و جدی تر شده تا بتوان زیرساخت های احداث کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب از طریق بندر راهبردی چاربهار را تکمیل و نهایی کرد.

براساس این گزارش، جایشانکار در عین حال در حاشیه این کنفرانس چندجانبه در دوشنبه دیدارهای جداگانه ای نیز با همتایان از ترکیه و افغانستان داشته است، چون این کنفرانس با عنوان اصلی روند قلب آسیا- استانبول با هدف خلاقانه در گردآوری کشورهای مهم و کلیدی که در صلح و ثبات پایدار در افغانستان نقش دارند، به راه افتاد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: