به گزارش برنا، اداره امنیت ملی افغانستان روز سه شنبه در اطلاعیه ای گفت که «دولت بیک تاجیکی» مشهور به «ابومحمدالتاجیکی»  عضو مهم شبکه القاعده در شبه قاره هند مشهور به «حمزه مهاجر» از ساکنان اصلی وزیرستان و از فرماندهان مهم طالبان در این عملیات کشته شدند.

اداره امنیت افغانستان ادامه داد که این عضو شبکه القاعده و فرمانده طالبان از طراحان اصلی حملات مشترک و پیچیده خونین و بزرگ طالبان و القاعده بودند و تاجیکی همچنین مسئولیت تجهیز و تمویل گروه طالبان برعهده داشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: