به گزارش برنا، دو نماینده کویتی در جلسه ادای سوگند کابینه این کشور با یکدیگر درگیر شده و جلسه را به طور موقت به تعطیلی کشاندند.

161711729256931100

161711724667365400

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: