به گزارش برنا از رادیو بین المللی چین، به این ترتیب از بامداد امروز چهارشنبه چشم آسمان چین، چشم عظیم جهانشده و به طور رسمی به روی جهانیان باز شده است.

این رادیوتلسکوپ با دیافراگم ۵۰۰ متری کروی، موسوم به چشم آسمان چین، بزرگترین و پیشرفته ترین رادیوتلسکوپ جهان است و مالکیت معنوی آن کاملاً به چین تعلق دارد.  

چشم آسمان چین بعد از  راه اندازی رسمی در ژانویه سال ۲۰۲۰، فعالیت پایداری داشته و ۳۰۰  تپ اختر را شناسایی کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: