به گزارش برنا،خبرگزاری رویترز امروز نوشت، نتایج جدیدترین پژوهش نشان می دهد که تعداد بیشتری از کارفرمایان انگلیسی تاثیر دورکاری را بر بازدهی کارمندانشان مثبت می دانند.

براساس یافته های این پژوهش ، در شرایط کنونی حدود ۳۳ درصد از کارفرمایان انگلیسی باور دارند که دورکاری بازدهی کارمندانشان را افزایش داده که این میزان در اوایل تابستان سال گذشته ۲۸ درصد بود. همچنین میزان افراد بدبین و مخالف با دورکاری از ۲۸ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته است.

در  این پژوهش، کارمندان و کارکنان ۲ هزار کارفرما مشارکت کرده بودند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: