به گزارش برنا از خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر افزود:  این قطار که حامل ۳۵۰ مسافر بود در تونلی  در « هوالین »  واقع در شمال شرق تایوان از خط خارج شد.

بنابراین گزارش تاکنون بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر از مسافران چهار واگن تخلیه شده اند اما سه واگن دیگر به علت شدت حادثه قابل دسترسی نبوده و امدادگران امکان ورود به آنها را ندارند.

 علت این حادثه کامیونی بوده که در کنار خط آهن به درستی پارک نشده بود و به داخل خط راه آهن لغزیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: