به گزارش برنا، اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین، روز جمعه در توئیتی نوشت: بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، نیازمند اجرای کامل مفاد معامله هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است.
وی تصریح کرد: موضوع بازگشت آمریکا به برجام در نشست 6 آوریل به طور فشرده بحث خواهد شد.

وی گفت: روسیه اینکه تلاش می شود برجام از حرف به عمل تبدیل شود را بسیار مثبت ارزیابی می کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین در توئیت دیگری خاطرنشان کرد: در نشست برخط امروز کمیسیون مشترک برجام، شرکت کنندگان ازجمله ایران دورنمای بازگشت کامل آمریکا به معامله هسته ای را پذیرفته و بر آمادگی برای حل تدریجی این مساله با تلاش های مشترک تاکید کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: