«علیرضا سلیمی» عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با برنا در رابطه با اولین جلسه مجلس یازدهم در سال جدید گفت: مجلس یکشنبه 15 فروردین 1400 در ابتدا ‌جلسه غیرعلنی خواهد داشت و در این جلسه توافق نامه ایران و چین موردبررسی قرار می گیرد. 

او در رابطه با میهمان های غیرعلنی مجلس گفت: مقاماتی از وزارت امور خارجه دعوت شده اند  که بنا شده توضیحاتی به نمایندگان بدهند.


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: