به گزارش برنا، علیرضا معزی در توئیتی نوشت: ‌تا پیش از این برای ناکام گذاشتن دولت، ⁧تحریم ⁩ را سانسور و ⁧ ترامپ ⁩ را تبرئه می‌کردند و از تنگنای معیشت شهروندان، برای خود منفعت سیاسی می‌ساختند اما امروز بی‌پرواتر از همیشه، حتی ⁧استقلال ⁩ کشور را زیر سؤال می‌برند تا مبادا پایان داستان آنی نشود که آرزو داشتند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: