به گزارش برنا،از آسیا تایمز، وزارت دفاع استرالیا اکنون یک شریک راهبردی صنعتی برای اجرای پروژه ایجاد توانایی تولید تسلیحاتی برای تولید موشک و سایر تسلیحات به نمایندگی از سوی دولت، انتخاب خواهد کرد.
این پروژه جدید بطور تخصصی روی موشک‌های هدایت شونده برای استفاده در نیروهای دفاعی کار خواهد کرد. افزایش اعمال قدرت چین و تیرگی فزاینده روابط استرالیا با چین و همچنین درس‌های ناشی از همه‌گیری کرونا موجب تقویت تلاش‌های استرالیا برای ایجاد توانایی‌های مستقل تهاجمی نظامی شده است.

موسسه سیاست راهبردی استرالیا ASPI  که یک اندیشکده دفاعی است، برآورد کرده که این کشور طی ۲۰ سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار برای خرید موشک و سلاح‌های هدایت شونده هزینه خواهد کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: